Välkommen till Dala Rehab

Sjukgymnastik och träningshall i centrala Falun

1
2
5
6
7
9
9

Carl Carling, legitimerad sjukgymnast

Legitimerad sjukgymnast 1997. Examen MDT/Mc Kenzie 2008. OMT steg 3 2012. Inriktad mot OMT, Ortopedisk Manuell Terapi.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet). Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Den svenska OMT-sektionen grundades 1966 som den första av idag 18 sektioner inom det svenska sjukgymnasternas riksförbund. International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMT) godkändes 1974 som den första sektionen inom världssjukgymnastförbundet (WCPT) som tillhör WHO. IFOMT ändrade under 2009 namn till IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). OMT-sektionen är sedan 1982 Sveriges representant inom IFOMPT/WCPT.

 

Hem